pondělí 7. listopadu 2016

Co Burian neviděl


Pohled z okna „Wielanda“ byl skutečně děsivý... V knize Dobrodružný svět Zdeňka Buriana jsou také reprodukovány ilustrace ke knize Raketou do měsíce, kterou napsal německý spisovatel Otto Willi Gail. Ta vyšla u nakladatele J. R. Vilímka nejprve na pokračování v časopise Dobrodružný svět (1928) a poté knižně (1930).


REPRO: Plus / Albatros Media


Zdeněk Burian nás stále fascinuje. Rozsahem díla, perfektností výtvarné techniky, atmosférou, která z jeho obrázků dýchá. Knihy, které ilustroval, jsou už často (mnohdy i po právu) zapomenuty, obrázky z nich však žijí svým vlastním životem dál.
Velká monografie Dobrodružný svět Zdeňka Buriana dává nahlédnout do počátků malířova díla, do let jeho vyzrávání ve špičkového ilustrátora literatury všelikého druhu.
Kniha si neklade nárok na úplnost. Představena je jen část ilustrační tvorby z let 1927 až 1942, kdy Burian pracoval zejména pro nakladatelství J. R. Vilímek. Přednost dostaly obrázky k titulům, jejichž šance na nové vydání je malá. V knize proto nenajdete výtvarný doprovod k mayovkám či verneovkám, které bývají občas s Burianovými ilustracemi reeditovány.
Najdeme tu tedy spíše knihy odstrčené, pozapomenuté – i když jde třeba i o tituly známých autorů. Ze známějších a stále vydávaných knih jsou tu představeny ty, které si dnes už spojujeme spíše s jinými ilustrátory, pokud vůbec ilustrovany jsou, nebo k nim Burian kreslil jen přebal či nanejvýše nějakou další vstupní ilustraci (to je příklad Dumasova Hrabě Monte Cristo či historických románů Henryka Sienkiewicze). A pak jsou tu zastoupeni také autoři, jejichž jména dnes už běžného čtenáře neosloví. Jejich knihy svůj čas přežily snad právě jen díky Burianovým ilustracím (za všechny Joseph Delmont či Rudolf de Haas). Každý autor i titul jsou však v knize podrobněji přiblíženi, zejména však proto, aby Burianovy obrázky získaly kontext.
Zdeněk Burian byl velmi plodný ilustrátor. Částečně z nutnosti se uživit, ale zejména z naturelu. Odhaduje se, že vytvořil na deset tisíc obrázků určených k reprodukci. „... zakázka střídala zakázku a to bylo jeho prokletí. Ilustroval to, co mu dali,“ říká v úvodu ke knize spisovatel Ondřej Neff. Editoři svazku ovšem konstatují, že nakladatelé ne vždy uměli využít Burianových schopností. Například je s podivem, že mu více nezadávali historické látky, protože třeba ilustrace k Dumasovi ukazují, že Burian „zobrazoval historické výjevy s nebývalou precizností a dynamikou.“
Podivuhodný je rozsah prostředí, s nímž si Burian věděl rady. Nikoli nadarmo sám sebe označoval za „ryzího dokumentaristu“, byť to byla jen jeden z rysů jeho tvorby. Divoký Západ, exotický Východ, anglická aristokratická sídla, Francie za velké revoluce, oceány i vesmírný prostor. Tam všude se skvěle orientuje, až do sebemenšího detailu.
Co spojuje Burianovy ilustrace? ptá se v úvodu Ondřej Neff. „Jistě je to technika, kresebné mistrovství a malba prastarou technikou kvaše, objevenou arabskými malíři ve 12. století. Krom toho ale v nich cítím ještě něco jiného. Malíř dává jasně najevo svůj vztah k figuře. Poznáváme, které patří jeho sympatie. V jejich vzezření čteme celou škálu emocí, ovšem velmi často z nich čiší cosi jako vzdor. To je projev Burianova vnitřního postoje ke světu. Jsem realista a maluji, co vidím, to byla jeho zásada a držel se jí i v době, která mimetickým uměním pohrdala.“
Kromě nepopiratelné dokumentární hodnoty, s níž detailněji osvětluje vydávání dobrodružné literatury od dvacátých do čtyřicátých let a působení některých klíčových vydavatelů té doby, nabízí kniha především velkou podívanou. Celostránkové a polygraficky vynikající reprodukce jedinečných Burianových obrázků (povětšinou uchovávaných v Památníku národního písemnictví), diváka okouzlí. „Bez přehánění můžeme konstatovat, že takto reprodukované své práce Burian nikdy nespatřil,“ píše v úvodním textu Ondřej Neff.
K jednotlivým ilustracím připojili editoři vždy citát z textu – v duchu dávné vydavatelské praxe. Ostatně Burian citace ke svým kresbám často sám dopisoval. „Zakládal si na tom, že knihy, které ilustruje, rovněž čte, promýšlí dějové okamžiky vhodné k výtvarnému zpracování a svou ilustrací tak věrně doprovází zmíněnou pasáž,“ píší editoři.
Obrazová část publikace stvrzuje slova, která v závěrečné eseji Burianovi věnoval Rostislav Walica: „Burian byl mnohostranný a zároveň extrémně pracovitý umělec, ale především to byl vizionář, a právě to jeho práci dodávalo jakýsi magický prvek, cosi zásadního, co odlišuje průměrný talent od jedinečného. Burian byl osobitým mistrem v žánru populární, masové, komerční, či chcete-li triviální kultury. Dokázal si vysnít, ale především věrohodně a působivě zprostředkovat vize světů, jež dovolují odpoutat se od všedních dnů.“
Dobrodružný svět Zdeňka Buriana. Sestavili Ondřej Müller a Rostislav Walica. Plus, 416 stran, ISBN 978-80-259-0561-6. 

Žádné komentáře:

Okomentovat